Ny rapport om barn & ungas spelande

Statens medieråd har i den årliga undersökningen Unga och medier 2019 tittat på unga personers medieanvändning, inklusive spel. Andelen som spelar har legat relativt stabilt de senaste åren, och går att jämföra med liknande studier i andra europeiska länder. De största förändringarna som skett i den senaste undersökningen är att något färre pojkar spelar spel, och att fler vuxna upplever att tiden som läggs på spel är mer problematiskt. Detta trots att den faktiska tidsåtgången minskar. 

Read More
Johanna Nylander
Dataspelsexporten utmanar pappersmassan

I dag presenteras årets upplaga av rapporten Spelutvecklarindex på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Rapporten visar fortsatt genomgående tillväxt för svenska spelutvecklare som sammanlagt ökar omsättningen med 42% till 19,2 miljarder kronor. 2018 fanns det 382 spelutvecklingsföretag med 5317 personer anställda i Sverige. 

Read More
Anton Albiin
Starbreeze i rekonstruktion

De senaste dagarna har den börsnoterade spelutvecklaren Starbreeze uppmärksammats med anledning av att bolaget rekonstrueras (vilket meddelades den 3 december). Starbreeze är medlem i Dataspelsbranschen och därför kommenterar vi rekonstruktionen och uppmärksamheten kring den.

Read More
Anton Albiin