Dataspelsbranschen

Dataspelsbranschen är en organisation som samlar och sammanställer dator- och tv-spelsbranschens gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen fokuserar på branschen i sin helhet och för dess talan i media.

Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare och producenter (Spelplan-ASGD) samt förlag och distributörer (ANGI).


Medarbetare

Per Strömbäck
Talesperson
per.stromback[at]dataspelsbranschen.se
070 - 84 36 214

Anton Albiin
Personalfrågor, utbildning och nyföretagande.
anton.albiin[at]dataspelsbranschen.se
070 - 21 21 365

Johanna Nylander
Policy- och samhällsfrågor
johanna.nylander[at]dataspelsbranschen.se
070 - 94 82 988

Martin Wahlund
Ordförande


Kontakt

info[at-symbol]dataspelsbranschen.se

Besöks- och postadress Stockholm
Dataspelsbranschen
C/O The Park Södra
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm

Besöksadress Malmö
Stora Nygatan 59,  4 tr

Faktureringsadress för Spelplan-ASGD AB
Elektronisk faktura: inbox.lev.209703[Snabel-A]arkivplats.se
Spelplan-ASGD AB
Box 22307
104 22 Stockholm

Pappersfaktura
Spelplan-ASGD AB
Kund-id FRX4049
FE 301
105 69 Stockholm

Org. nr. 556689-9331

 

Om Spelplan

Spelplan-Association of Swedish Game Developers är en branschförening för spelutvecklingsföretag i Sverige. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Styrelsens ordförande är Martin Wahlund och föreningens verksamhetschef är Per Strömbäck.

Spelplan-ASGDs uppgift är att förbättra villkoren för spelutveckling i Sverige och Norden i syfte att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt uthållig tillväxt i branschen.

Spelplan verkar inom följande områden:
Branschorganisation - mötesplats och språkrör för företagen i branschen. Medlemsservice, arrangemang, informationsarbete, internationellt arbete, kontaktförmedling och andra tjänster.

Offentligt branschstöd - i takt med att den internationella konkurrensen ökar och mot bakgrund av Sveriges begränsade hemmamarknad, kan svenska spelutvecklare ha nytta av offentliga insatser för att attrahera utländska investeringar och produktionsuppdrag. Generösa stödsystem finns i flera konkurrentregioner och Spelplan-ASGD verkar för att ta bort denna konkurrensnackdel.

Samordnad forskning och kvalitetssäkrad utbildning - i vår närhet bedrivs omfattande forskning och utbildning. Spelplan-ASGD fungerar som länk mellan akademin och branschen.

Personalförsörjning - spelutveckling är en personalkrävande verksamhet och branschen kommer att växa kraftigt de närmaste åren. Spelplan-ASGD samordnar initiativ för att öka tillgången på arbetskraft.

Övriga insatser - exportsamarbeten, mentorskap för nyetablerade företag, bakgrundsinformation och kompetenshöjning är exempel på några av de konkreta projekt som Spelplan-ASGD driver för att möta identifierade behov.


Om ANGI

ANGI - Association for the Nordic Games Industry - är en nordisk branschorganisation för utgivare och distributörer av interaktiv underhållning i form av dator- och tv-spel. Styrelsen består av representanter från medlemsbolagen. ANGI består av de tidigare regionala branschföreningarna MUF (Danmark), FIGMA (Finland), NSM (Norge) och MDTS (Sverige). Vi agerar i gemensamma frågeställningar, sprider information om branschen och informerar beslutsfattare och opinion.

ANGI verkar inom följande områden:
Marknadsföring - Genomföra gemensamma nationella och internationella marknadsaktiviteter.

Myndighetskontakt - Stärka kunskapen om branschen genom att vara remissinstans för myndigheter som informerar beslutsfattare och opinion.

Information - Vara en kanal för kunskap och informationsöverföring till och från spelbranschen. Samla branschstatistik från medlemsföretagen och övrig statistik från relaterade områden och kommunicera den.

Nordiskt och internationellt samarbete - Samarbeta med organisationer som arbetar inom branschen eller med relaterade områden, driva, stödja och genomföra gemensamma projekt.