Home_Banner_Flag.png

Bli stödmedlem i Dataspelsbranschen!

Bli stödmedlem i Spelplan-ASGD, Sveriges branschförening för spelutvecklare och en del av Dataspelsbranschen. . Spelplan har 65 medlemsföretag och 32 stödmedlemmar (ex. utbildningar, spelinkubatorer, underleverantörer mm). Stödmedlemskapet kostar endast 31.000 kr per år.
Nya medlemmar får 50% rabatt första året! Ansök nedan!

Forum & Nätverk
Mötesplats för branschen. VD-forumet träffas tre-fyra gånger om året, vi driver nätverk för spelInkubatorer, Finansnätverk, HR-nätverk, Utbildningsgrupp och fler intressegrupper är på gång. Därutöver arrangerar vi sociala sammankomster löpande under året samt på de stora mässorna och konferenserna runt om i världen samt är samarbetspartner för Nordic Game-konferensen (www.nordicgame.com). Som medlem får man också tillgång till nätverket, tillgång till informationsflödet i interna forumgrupper, medlemsbrev och utskick samt kan sprida information om sin verksamhet genom våra externa nyhetsbrev.

Årlig branschstatistik och analys
Genom Spelutvecklarindex tar vi årligen sedan 2006 fram uppdaterad branschstatistik baserat på branschkännedom och en manuellt kontrollerad databas och aktuell analys. Branschrapporten går igenom årsrapporter och lyfter fram bland annat omsättning, vinst, antal anställda samt könsfördelning i branschen. Vi listar även årets betydelsefulla investeringar, tar tempen på företagen och trender samt ger en nationell överblick på hela den svenska dataspelsbranschen.

Språkrör
För branschen gentemot samhälle, press och myndigheter i gemensamma frågor. Branschstatistik, samhällsdebatt,
remissvar, kontaktförmedling och mycket annat. Tillsammans med ANGI (Nordiska förlags- och distributörsföreningen) agerar vi i samhällsdebatten och all extern information under namnet Dataspelsbranschen.

Projekt
Riktade mot medlemsföretagens konkreta behov, ofta med extern finansiering. Exempel på projekt är: nordisk samlingsmonter på mässor (Gamescom, GDC, Game Connection m fl), kompetensutvecklingsprogram för medlemmarnas personal, inkubatorssamarbeten, samarbeten med högskolor och universitet, gemensamma event med indies, studenter och hobbyister, processer för ökad mångfald och jämställdhet, affärsutvecklingsresurs för oetablerade företag, finansseminarium m m. Personalförsörjning är en viktig fråga, där vi erbjuder lärosätena på gymnasie- och högskolenivå stödmedlemskap vilket innebär stöd i kvalitetsarbetet, gästföreläsare osv.

Medlemsförmåner
Rabatter på div tjänster (affärsrådgivning, juridik, patentfrågor), deltagaravgifter på konferenser och mässor i Sverige och internationellt m.m. Stödmedlemmar har samma rättigheter som medlemmar, med undantag för rösträtt på årsmöte.
Det allra viktigaste skälet att vara medlem i branschföreningen är dock mer altruistiskt: för att stödja vårt arbete att förbättra villkoren för spelutvecklare i Sverige! Se listan på alla våra stödmedlemmar här!

Beskriv er verksamhet