Mer transparens vid köp i spel

Foto: Laura LaRose

Flera större spelföretag har gemensamt kommit överens om nya initiativ för ökad transparens och tydlighet vid köp som sker inuti spel.

Förändringen innebär att det vid köp av så kallade lootlådor kommer finnas förhandsinformation om hur vanligt förekommande olika typer av slumpgenererat innehåll är. Systemet innebär större transparens över sannolikheten att få tag i olika typer av ”loot” och hur slumpmässigt innehåll fördelas.

Liknande system finns i dag redan på marknaden i flera spel, och nu har de stora konsoltillverkarna meddelat att köp-processerna på deras plattformar kommer att förändras. I samband denna förändring har även flera större spelförläggare meddelat att de kommer implementera liknande system i kommande spel och uppdateringar.

Detta gör att spelare i förväg kommer ha mer information om vilken typ av innehåll som finns att köpa samt hur stor andel av ett visst innehåll som finns tillgängligt vid köp av slumpmässigt genererat virtuellt innehåll. Sedan tidigare finns det genom PEGI-systemet en märkning på spel som innehåller köpmöjligheter.

Förändringarna beskrivna ovan beräknas vara genomförda innan utgången av 2020.

Mer information hos den europeiska branschorganisationen ISFE (där Dataspelsbranschen är medlemmar).

Mer bakgrund hos den amerikanska branschorganisationen ESA.

Foto: Laura LaRose

Johanna Nylander