Om arbetsförhållanden i spelbranschen

Den 9 oktober publicerade P3 Dokumentär ett inslag om arbetsvillkoren i spelbranschen med fokus på överdriven övertid, så kallad crunch. Dataspelsbranschen är väl bekant med frågan och välkomnar att fler deltar i diskussionen. Idag arbetar i praktiken alla svenska bolag för att motverka crunch i den mån det är möjligt. Av programmet får man lätt intrycket att arbetsgivarna inte känner till problemet, inte bryr sig eller rentav uppmuntrar crunch. Det kan stämma i enstaka fall, men de svenska arbetsgivarna är väl medvetna om problemet och har åtgärder och strategier för att stoppa det eller minska det, såsom betald övertid, flexibel arbetstid, förbjuden övertid och många andra. I programmet saknas dock det perspektivet. I den svenska dataspelsbranschen råder kompetensbrist, och balans mellan arbete och fritid är en av starkaste fördelarna svenska arbetsgivare har för att kunna rekrytera på en internationell arbetsmarknad. Flera svenska spelföretag har uppmärksammats för sitt arbetsmiljöarbete i olika sammanhang.

I Sverige finns det ett lagstadgat regelverk kring övertid, semester och sjukfrånvaro, som gäller utöver det som avtalas fram på arbetsplatser och med enskilda medarbetare. Detta skall givetvis följas, och vi ser allvarligt på uppgifter om motsatsen. Medarbetarna är förutsättningen för ett lyckat spelprojekt, och arbetsvillkoren i hela branschen måste vara fortsatt hållbara.

Johanna Nylander