Vårt arbete för hållbarhet

Denna vecka är det Sweden Game Conference i Skövde och årets tema är hållbarhet. I spelbranschen handlar det om flera aspekter. Att skapa en hållbara spel som uppskatta av en bred publik, att skapa en hållbar arbetsmiljö i de varierande projekt som spelutveckling innebär, att skapa hållbara affärsmodeller och helt enkelt ett hållbart ekosystem i den digitala tillväxtbransch som spel är.

Digital distribution av spel är en av framgångsfaktorerna för det svenska spelundret, och jämfört med fysiska distributionsled med tillverkning och transport, har det också varit gynnsamt för miljön. Spel har drivit på utveckling av digitala kommunikationsplattformar och effektivt utnyttjande av bandbredd och servrar ger fler möjlighet att spela. 

Olika spel kräver olika mycket data och serverkapacitet, och även om det är svårt att räkna på exakt hur krävande ett genomsnittligt spel är, kan man ändå konstatera att spel som spelas online är betydligt mer energisnålt än strömmad film och tv.

Vi ser samtidigt mycket positivt på de initiativ som tas för klimatneutral energiförsörjning, servrar som drivs med förnyelsebar energi och energieffektiva nya tekniska lösningar. För att denna utveckling skall gå snabbare krävs det ett större tag än vad branschen själv kan åstadkomma, såsom politiska incitament för en mer hållbar energiförsörjning. 

På lokal nivå arbetar flera spelutvecklingskontor för att skapa klimatneutrala arbetsplatser, många medarbetare driver aktivt frågan och som bransch bevakar vi utvecklingen och letar ständigt efter fler möjligheter att förbättra vårt arbete framåt.

För en långsiktigt hållbar spelbransch krävs det också ett strategiskt arbete för att främja god arbetsmiljö och skapa inkluderande arbetsplatser medarbetare trivs att komma till varje dag. Att öka andelen och antalet kvinnor i branschen har länge varit ett prioriterat fokusområde, och många bolag arbetar i dag aktivt med att bredda rekryteringsbasen vid nyanställningar och stötta initiativ som riktar sig specifikt till kvinnor. Några svenska exempel på aktiviteter är arbetsmarknadsdagar för kvinnor, Diversi-stipendium för resa till GDC i San Francisco, Valkyrie Game Jam i Boden och Women in Games-luncher som arrangerats på flera platser i landet.

Hållbarhet handlar också om goda relationer med alla de som spelar spelen. Att konsumentskyddet är gott, att köpprocesser är tydliga, samt att fler kan tillgodogöra sig information om åldersgränser och innehållsmärkningar som finns genom PEGI-systemet, och föräldrainformation på Fråga, Prata, Spela.

Johanna Nylander