Ny rapport om barn & ungas spelande

Statens medieråd har i den årliga undersökningen Unga och medier 2019 tittat på unga personers medieanvändning, inklusive spel. Andelen som spelar har legat relativt stabilt de senaste åren, och går att jämföra med liknande studier i andra europeiska länder. De största förändringarna som skett i den senaste undersökningen är att något färre pojkar spelar spel, och att fler vuxna upplever att tiden som läggs på spel är mer problematiskt. Detta trots att den faktiska tidsåtgången minskar. 

Som tidigare så ser vi också att unga flickor spelar allt mindre när de når tonåren, att det är de yngsta barnen som spelar mest på surfplattor, och att det är en övergång mot konsolspel och datorer ju äldre barnen blir. Mycket få flickor har tillgång till en egen spelkonsol, färre flickor än pojkar har också tillgång till en egen dator eller tv. Detta trots att det finns tydliga indikationer på att flickor som fortsätter spela spel i tonåren i mycket större utsträckning väljer tekniska utbildningar som unga vuxna.

Många föräldrar upplever att de inte får tillräckligt med information om hur de ska hantera spel och sina barns medieanvändande. Att barn och unga vill lägga mycket på spel och andra digitala medier leder ofta till konflikter i familjer, något som många föräldrar tycker är svårt att hantera. Att det inte finns ordentlig information och stöd för hur man skall hantera detta oroar oss som bransch, och vi ser just nu över hur vi kan bli bättre på att stödja föräldrar och andra närstående vuxna i samtal kring barns spelande, hur spelarkulturen online kan förbättras och hur man som vuxen kan stödja och prata om spel även om man själv inte delar intresset.

 

Några länkar om unga och spelande: 

www.frågaprataspela.se

PEGI: www.pegi.info (på engelska)

Projektet E-Sportsförälder: http://www.esportforalder.se/

Podden E-sportsförälder på Spotify

Ask about Games: https://www.askaboutgames.com/ (på engelska)

Här är några punkter från rapporten som rör dataspel:

 • 79% av 9-12 åringarna spelar spel, men bara drygt hälften (55%) av 17-18-åringarna

 • Något fler flickor (81%) än pojkar (78%) i åldersgruppen 9-12 år uppger att de spelar spel. Pojkarna som spelar lägger mer tid på detta.

 • Färre unga pojkar spelar i denna undersökningen jämfört med tidigare år

 • Fler pojkar än flickor har tillgång till en helt egen spelkonsol, tv samt dator

 • Tillgången till spelkonsol (egen eller delad i hemmet) är relativt oförändrat.

 • Pojkar spelar mer spel, flickor använder mobilen mer. Det är vid 13-års ålder denna skillnad uppstår.

 • 38% av alla flickor och 47% av alla pojkar mellan 9-12 år spelar spel på mobilen dagligen.

 • 20% av alla flickor och 50% av alla pojkar mellan 13-16 år spelar spel på mobilen dagligen

 • Bland 13-16 åringarna är spelar drygt hälften av alla pojkar på dator varje dag, jämfört med bara fem procent av flickorna. Barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar spelar mer än genomsnittet.

 • Konflikter om tidsåtgång för medieanvändning är vanligare ju yngre barnen är. Historiskt har dessa konflikter handlat om innehållet, nu handlar det om tid.

 • 40-49% av föräldrarna tycker att barnen spelar för mycket

 • Sociala medier är ett större självupplevt problem för tidsåtgång för tjejer än dataspel hos killar

 • Föräldrar upplever att de inte får tillräckligt med information

Johanna Nylander