Olyckligt besked från WHO om spelande

gaming-girl-kids-1103555.jpg

WHO föreslår att problematiskt spelande av dataspel inkluderas i den kommande klassificeringslistan ICD-11 som klubbas i maj 2019.

Dataspelsbranschen menar att detta är olyckligt och ett beslut som fattats på politiska grunder istället för vetenskapliga. Inkluderingen har kritiserats av en rad forskare, och det riskerar att leda till både olycklig stigmatisering av spelande och att det blir svårare att få hjälp med underliggande problem.

Dataspel finns i olika former och genrer, på olika plattformar och enheter, och spelas ansvarsfullt av över två miljarder människor runt om på jorden. Spel är framför allt underhållning, men kan även innebära flera allmänt erkända och väldokumenterade positiva pedagogiska och terapeutiska effekter. Vi oroas därför över att definitionen av "gaming disorder" fortfarande inkluderas i den senaste versionen av WHO:s ICD-11, trots betydande motstånd från det medicinska och vetenskapliga samfundet. Vi hoppas att WHO kommer att ompröva de bevis som läggs fram för dem innan de föreslår att "gaming disorder" inkluderas i den slutgiltiga versionen av ICD-11 som träder i kraft nästa år.

Läs gärna det branschgemensamma uttalande som finns publicerat hos våra samarbetsorganisationer European Game Developer Federation (EGDF) och Interactive Software Federation of Europe (ISFE).