Få men fler kvinnor på ledande poster i spelbranschen

 
Bilden är tagen på Intro to the Games Industry, en arbetsmarknadsdag för kvinnor

Bilden är tagen på Intro to the Games Industry, en arbetsmarknadsdag för kvinnor

 

Senaste spelutvecklarindex visade att antalet kvinnor i dataspelsbranschen på tio år vuxit från 107 till 800 heltidsanställda personer. Det är en låg andel på 18 procent, men den ökar.

Fem av branschföreningens 68 medlemsbolag har en kvinna på VD-posten, och senast i augusti blir det sex bolag när Ebba Ljungerud tar över VD-skapet på ett av landets största spelutvecklingsbolag, det börsnoterade Paradox. Utöver detta finns tre kvinnor som är arbetande medgrundare till medlemsbolag, en handfull kvinnor på styrelseposter och flera kvinnor som studiochefer, operativa chefer och i bolagens ledningsgrupper.

Det är fortfarande låga siffror, men ser man på de bolag som leds av kvinnor har en majoritet tillkommit de senaste två-tre åren, och många bolag arbetar i dag aktivt för att få fler kvinnliga sökande till sina tjänster. Senaste året har vi genomfört två fullbokade arbetsmarknadsdagar riktade till kvinnor intresserade av branschen, Coffee Stain har startat en investeringsfond som riktar sig särskilt till små bolag med en majoritet kvinnor, och Diversi Scholarship finansierar om ett par veckor 15 kvinnliga spelstudenters resa till GDC.

Vi vet att vi har väldigt mycket kvar att göra för jämställdheten inom dataspel. Fortfarande är kvinnorna bara en femtedel av de anställda i spelföretagen. Det finns både synliga och osynliga hinder för kvinnors utveckling i branschen. Det förekommer att kvinnor lämnar dataspelsföretag för att de blivit dåligt behandlade och att deras kompetens inte tagits hand om. Det är ett misslyckade.

För att praktiskt arbeta vidare med jämställdhet på arbetsplatserna har Women in Games i Stockholm tagit fram en verktygslåda som tittar på några punkter om hur man praktiskt kan arbeta för bättre arbetsplatser. Kanske kan det vara till hjälp även utanför vår bransch. Vi uppmanar alla att ta del av den.

Vi vet att vi har väldigt mycket kvar att göra för jämställdheten inom dataspel. Fortfarande är kvinnorna bara en femtedel av de anställda i spelföretagen. Det finns både synliga och osynliga hinder för kvinnors utveckling i branschen. Det förekommer att kvinnor lämnar dataspelsföretag för att de blivit dåligt behandlade och att deras kompetens inte tagits hand om. Det är ett misslyckade.

För att praktiskt arbeta vidare med jämställdhet på arbetsplatserna har Women in Games i Stockholm tagit fram en verktygslåda som tittar på några punkter om hur man praktiskt kan arbeta för bättre arbetsplatser. Kanske kan det vara till hjälp även utanför vår bransch. Vi uppmanar alla att ta del av den.

Materialet finns att ladda ner här.