Med anledning av uppmärksamheten kring lootlådor

 
Free-Overwatch-Loot-Boxes.jpg
 

Sveriges Radio har i veckan uppmärksammat företeelsen lootlådor i dataspel och huruvida detta kan leda till negativa konsekvenser för enskilda spelare som spenderat mycket pengar i enskilda spel.

Dataspelsbranschen stöder Lotteriinspektionens uttalande att lootlådor inte kan räknas som lotteri, i och med att det inte går att omsätta lådornas värde i pengar utanför spelen. Detta tycker vi är en bra och rimlig lagstiftning. Det kan dock förekomma olaglig handel på svarta marknader. Våra medlemmar gör alla ansträngningar för att hindra det på olika sätt, bland annat genom att stänga av spelare som bryter mot reglerna samt införa tekniska hinder. På denna punkt efterfrågar vi även åtgärder från myndigheternas sida.

Dataspelsföretagen arbetar ständigt med att förnya sina affärsmodeller och för att skapa nya relevanta spelupplevelser. Lootlådor i olika former har varit en del av underhållningsspel i decennier, i en del fall genom att spelaren genomför vissa moment i spelet, i andra fall som ett rent slumpmoment. I vissa spel går det att köpa lootlådor genom mikrotransaktioner. Ibland är innehållet rent kosmetiskt, ibland kan innehållet göra att det går snabbare att ta sig fram i spelet. I spel på mobila plattformar är köp av lootlådor genom mikrotransaktioner etablerat sedan länge, och det är så utvecklingen av många spel finansieras. De flesta spelarna köper aldrig något i spelen, så det är helt och hållet frivilligt att spendera pengar.

Därför ser vi det som olyckligt när lootlådorna blandas ihop med hasardspelen vars syfte är att spela om just pengar. Lootlådor är inte lotterier och bör inte blandas in i lagstiftningsarbetet för pengaspelsmarknaden. Det är olyckligt om dessa två skilda branscher blandas samman.

Lootlådorna finns till för att ge spelaren en bättre spelupplevelse, och hela branschen arbetar ständigt för att utveckla bättre spel, bättre speldesign och bättre affärsmodeller som spelarna efterfrågar och uppskattar.