Övriga rapporter


KS.png

Kreativ Sektor

En rapport om Sveriges kreativa och kulturella exportnäringar och vad som behövs för att främja den. 


isfe.png

Video Games in Europe: Consumer Study

Branschorganisationen ISFE:s rapport om europeisk spelardemografi. Finns även nedbrutet var land för sig.