Över tusen nya jobb inom dataspel förra året

I dag presenteras årets upplaga av rapporten Spelutvecklarindex på NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Rapporten visar fortsatt genomgående tillväxt för svenska spelutvecklare som sammanlagt ökar omsättningen med 17% till nästan 15 miljarder kronor. 2017 fanns det 343 spelutvecklingsföretag som tillsammans hade 5338 personer anställda.

Antalet anställda ökade med 24% eller 1047 heltidstjänster. Det är nästan en fördubbling av antalet nyanställda jämfört med 2016, och motsvarar nästan exakt lika många som arbetade totalt i branschen under 2007.

”Att svenska spelföretag rekryterar och expanderar sin personalstyrka följer årets trend med fler investeringar i framtida bolag och projekt. Under 2017 nådde investeringarna och förvärven i den svenska spelbranschen över 2 miljarder. I nästan samtliga fall var den ett svenskt företag som stod som köpare. Under 2018 har vi redan passerat tre miljarder kronor.” säger Johanna Nylander, ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen och som skrivit rapporten.

Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen: ”Många spelbolag rekryterar från utlandet för att fylla kompetensbehovet, och vittnar om svårigheter att få hit personal med snåriga regler för arbetskraftsinvandring, långa handledningstider och byråkratiska buggar. Det är glädjande att rekryteringsunderlaget breddas och att en fjärdedel av de som rekryterats är kvinnor. I år är första gången vi når 20% kvinnor i branschen. Det är en låg siffra, men det går åt rätt håll.” Strömbäck fortsätter: ”Vi har en aktiv bransch med bolag som satsar på framtiden och vill utvecklas. En majoritet av alla spelutvecklingsbolag är lönsamma, och spel är en exportindustri som bygger på kreativitet och skapande och som blir allt viktigare för svensk ekonomi.”

Spelutvecklarindex 2018 och tidigare rapporter kan laddas ned här.

Kontakt:
Per Strömbäck, talesperson, per.stromback@dataspelsbranschen.se, 0708 436 214
Johanna Nylander, rapportförfattare och ansvarig för samhällsfrågor, johanna.nylander@dataspelsbranschen.se, 070 948 29 88

Sammanfattning

Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelföretags verksamhet och internationella branschtrender under det gångna året genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring som verkar på en i hög grad globaliserad marknad. Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby för entusiaster till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse. Spelutvecklarindex 2018 sammanställer de svenska bolagens senast redovisade verksamhetsår (2017). Rapporten i korthet:

• Svenska spelutvecklares omsättning växte till 14,7 miljarder kronor under 2017 vilket är en ökning med 17%. På fem år har den tredubblats.

• Branschen kommer för första året upp i 20% kvinnor, närmare bestämt 1041 heltidstjänster. Det är en ökning med 241 personer, 30%, från föregående år

• Merparten av företagen är lönsamma och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för nionde året i rad.

• Sysselsättningen ökade med 24 procent, över 1047 heltidstjänster, till 5338 anställda. Det är nästan en fördubbling i antalet nyanställningar jämfört med 2016.

• 61 nya bolag har tillkommit, vilket resulterar i 343 aktiva företag, en ökning med 22 procent.

• 2017 rapporterades 23 investeringar och förvärv för sammanlagt över 2 miljarder kronor. I 21 av dessa var ett svenskt bolag köpare.

• Från januari till september 2018 rapporterades 20 investeringar och förvärv för sammanlagt över 3 miljarder kronor.

Spelutveckling är en tillväxtbransch. Ett tiotal bolag har funnits sedan nittiotalet, men långt över hälften av alla bolag har registrerats de senaste fem åren. Spelen lanseras direkt på en internationell marknad och även kompetensförsörjningen sker i hög grad på en global arbetsmarknad. Faktorer som pekar på fortsatt tillväxt är fler satsningar på regionala kluster med inkubatorer, acceleratorer och utbildningar, fler serieentreprenörer som startar nya företag och det faktum att vi ännu inte sett effekterna av de senaste årens flera och stora investeringar och förvärv.

Svenska spelutvecklare kännetecknas av bredd och kvalitet. Sverige har världsledande utvecklare inom AAA/konsol, PC, mobilspel, VR, digital distribution och specialiserade underleverantörer. Branschens största utmaningar är tillgången på kompetens och tillgång till kapital, det senare inte minst i tidiga skeden, samt lagar och regler kring digitala marknader som kommer i otakt med utvecklingen. Den viktigaste framtidsfrågan handlar om mångfald, både bland spelskaparna och spelarna. Även om utvecklingen skett snabbt de senaste åren återstår mycket arbete. På längre sikt har dataspel alla förutsättningar för mångfald och inkludering, spel erbjuder en möjlighet att lämna sin vardag och stiga in i världar där bara fantasin sätter gränserna.

Antalet ”andra generationens” bolag där erfarna spelutvecklare gått vidare med nya egna projekt, eller där företagsledare skapat sitt andra bolag ökar.

Antalet investeringar och förvärv där svenska bolag är köpare ökar. Totalt var det ett svenskt bolag som var huvudfinansiär i 21 av 23 spelrelaterade affärer under 2017. Tretton av dessa var förvärv och investeringar helt på den svenska marknaden.

Framgångsrika företag investerar allt mer tillbaka i branschen, och ofta på den svenska marknaden. En riskfaktor är dock att det är en snäv typ av spel som finansieras eftersom finansiärer med branscherfarenhet oftare finansierar projekt som de anser vara säkra kort, och i större utsträckning liknar redan framgångsrika projekt.