Spelförsäljning


digital.PNG

Digital spelförsäljning

Om digital spelförsäljning i Sverige 2013-2015.


15.PNG

Nordic Game Sales 2015

Nordisk spelförsäljning 2015.


14.PNG

Nordic Game Sales 2014

Nordisk spelförsäljning 2014.


13.PNG

Nordic Game Sales 2013

Nordisk spelförsäljning 2013, med både digital och fysisk försäljning. 


12.PNG

Nordic Game Sales 2012

Nordisk spelförsäljning 2012.


11.PNG

Nordic Game Sales 2011

Nordisk spelförsäljning 2011.


sui10.png

Nordic Game Sales 2010

Nordisk spelförsäljning 2010.


Svensk spelförsäljning 2007-2009

Här kan du läsa om spelförsäljning i Sverige 2007, 2008 och 2009. Dessa är ej jämförbara med ovanstående rapporter.