Investeringar


Faith.png

Faith
Faith: investeringar i globala digitala innehållsproducenter synar investeringsklimatet i den svenska spelbranschen och tittar närmare på immaterialrättens betydelse för ekonomin, hur det ser ut i spelvärlden och hur man värderar nyutvecklade rättigheter.

Vilka investerar - och i vad?
I det största förvärvet, Activisions köp av King för cirka 50 miljarder kronor, var köparen utländsk, men de flesta investeringar och förvärv (87 procent) har haft en svensk aktör som köpare. Hälften av dessa har skett i ett annat svenskt bolag. Svenska spelföretag är duktiga på att utveckla egna nya rättigheter och flera investeringar har skett redan innan ett nytt spel finns ute på marknaden.

Guide för investeringar
FAITH är även tänkt som en guide för alla som vill veta mer om hur investeringar i den svenska spelbranschen sett ut, hur branschen är uppbyggd, vad man bör tänka på om man vill investera i ett spelföretag, eller om man driver spelföretag och letar efter investeringar.

Om Faith
Rapporten är delfinansierad av Tillväxtverket. Faith är även namnet på huvudpersonen i Mirror's Edge (DICE 2008). Hon är snabb, djärv, självständig och kämpar för frihet i en dystopisk framtid där all information kontrolleras av en diktatur. En utmärkt symbol för immaterialrättens betydelse.

Om immateriella rättigheter i spel
I spel betraktas IP som ett samlingsbegrepp för immateriella skapelser, eller ett spelkoncept i affärsmässig mening. Den svenska branschens framgångar bygger till stor del på nyskapade IP:n och gott förvaltande av befintliga.