Spelutvecklarindex

Rapporterna är även tillgängliga på engelska.


Spelbranschen ökade med 42% och omsatte över 19 miljarder. Vår senaste rapport som kartlägger de svenska spelutvecklingsföretagen.


Över tusen ny jobb i spelbranschen på ett år! Kartläggning över svenska spelföretag redovisningsåret 2017.


sui17.png

Spelutvecklarindex 2017

Läs mer om hur svenska spelbranschen fortsatte växa - en fördubblad omsättning på tre år och nära samma nivåer som svenska järnmalmsexporten.


sui16.png

Spelutvecklarindex 2016

Läs mer om branschen som ökat 1000 procent på fem år.


sui15.png

Spelutvecklarindex 2015

Var tionde människa på jorden har någon gång spelat ett svenskt spel. Svensk spelutveckling är ett fenomen som gått från en marginaliserad underhållningsindustri till Sveriges största kulturexport genom tiderna. 2014 omsatte svensk spelexport nästan nio miljarder kronor, en sensationell tillväxt mot föregående år.


sui14.png

Spelutvecklarindex 2014

Bara två år efter att branschen fördubblat sin omsättning växer den med närmare 80 procent. Det resulterar i 6,55 miljarder kronor och det bästa året någonsin för svensk spelexport. Det visar Spelutvecklarindex 2014, Dataspelsbranschens sammanställning av svenska utvecklares årsredovisningar.

Var är 2013? I och med den här rapporten bytte vi namn på Spelutvecklarindex för att känneteckna året den publicerades snarare än året som siffrorna är tagna ifrån. 


sui12.png

Spelutvecklarindex 2012

Nytt år, nya rekord. Svenska spelutvecklares omsättning ökar med 60 procent till ett värde över 3,7 miljarder kronor.


Sui11.png

Spelutvecklarindex 2011

2011 var ett rekordår utan motstycke för svenska spelutvecklare. Omsättningen nära fördubblades, en ökning med 96 procent till 2,32 miljarder kronor.


sui10.png

Spelutvecklarindex 2010

Svensk dataspelsexport är större än någonsin, det visar årets upplaga av Spelutvecklarindex där svenska spelutvecklare redovisar sin högsta omsättning någonsin.


sui09.png

Spelutvecklarindex 2009

Rapporten presenterar en överblick av de svenska spelutvecklarna. I underlaget ingår 101 svenskregistrerade aktiebolag. För 2009 uppgick den sammanlagda omsättningen till 1 miljard kronor och antalet anställda till 1100 personer, vilket är något lägre än föregående år.


sui08.png

Spelutveckalrindex 2008

Dataspelsutvecklingen fortsatte framåt under krisåret 2008. Dataspelsbranschen har sammanställt årsredovisningar för 104 svenska aktiebolag. Förutom en enastående tillväxt i omsättning, ökade även sysselsättningen med 17% till 1353 anställda. 21% växte omsättningen bland den svenska dataspelsutvecklingsföretagen under 2008, till totalt 1,2 miljarder kronor.


sui07.png

Spelutvecklarindex 2007

Sverige har en lång tradition av dataspelsutveckling och en internationell hög ställning. I den årliga rapporten Spelutvecklarindex redovisas den svenska branschens storlek. 

För 2007 uppgick den sammanlagda omsättningen till 959 miljoner kronor och antalet anställda till 1153 personer. Jämfört med 2006 är det en ökning med 49 procent i omsättning och 42 procent i sysselsättning.


sui05.png

Spelutvecklarindex 2005

I rapporten Spelutvecklarindex har de svenska spelutvecklarna kartlagts. Rapporten bygger på en sammanställning av årsredovisningar för företag verksamma inom dataspelsutveckling. Den sammanlagda omsättningen för verksamhetsåret 2005-2006 var 642 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till 812,5 personer under 2005.