Dataspelsbranschens blogg
Johanna Nylander
Undermålig studie kring våld i spel

Angående Malena Ivarssons avhandling om psykosociala reaktioner till våldsamma dataspel.

För det första beklagar vi att Ivarsson har använt sig av spelet Manhunt i sin studie som är ett spel med 18-årsgräns. Åldersgränser bör respekteras, och det finns spel för barn, unga och för vuxna. Läs gärna mer om åldersmärkning av spel hos Statens medieråd. Som branschorganisation välkomnar vi mer forskning om spel, men tyvärr har studien av Ivarsson flera stora brister. Per Strömbäck berättar mer om det i Metro, och i detalj redogör vi nedan några av bristerna i Ivarssons studie:

  1. Ivarsson har fann fysiologiska reaktioner av att spela Manhunt (2004), hos de barn som inte spelar actionspel särskilt ofta, medan sambandet uteblev hos de barn med större vana av liknande spel. Detta tolkar Ivarsson som avtrubbning inför våld, men förklarar inte närmare varför det inte lika gärna kan handla om ökad kännedom av spelmediet, eller vana av att spela liknande spel, och att situationen inte längre är ny.
  2. Studien jämför endast två spel; Animaniacs och Manhunt och hur barns reaktioner skiljer sig mellan just dessa två spel. Ivarsson menar att dessa två spel är lika, men i realiteten är de mycket olika. Det finns ingenting som säger att det är just våldsinslagen i Manhunt som gjort att barn reagerat annorlunda, det kan lika gärna handla om berättandet, musiken, estetiken eller spelsättet. Ivarsson har inte belagt sitt påstående att det är våldsinslagen som påverkar.
  3. Det framgår inte i studien huruvida barnen har fått avsluta spelandet på en naturlig plats i spelet eller inte - motsvarigheten till att avsluta ett kapitel i en bok. Tidigare studier har pekat på att onaturliga avbrott i spel kan leda till viss frustration hos spelaren.
  4. Barnen i studien var mellan 12-16 år och har spelat Manhunt som exempel på "våldsamt" spel. Ett olyckligt val då spelet riktar sig till vuxna över 18 år, vilket också är tydligt märkt enligt branschens egen åldersmärkning PEGI-systemet. Läs gärna mer om PEGI här.

På det stora hela är tyvärr Ivarssons studie ytterligare en forskningsrapport om spel som utgått från moralfrågor och letat efter att bekräfta en förutbestämd uppfattning (att våldsamma spel är farligt) snarare än att förutsättningslöst ta reda på hur dessa påverkar hjärnan. Det är beklagligt eftersom det spär på myten att dataspel skulle vara farligt eller att vissa typer av spel skulle orsaka negativa effekter hos de barn som spelar.

Dataspelsbranschen uppmuntrar alla föräldrar att visa intresse för de spel barnen spelar, vara med och spela själv och tillsammans med barnen, och visa spelintresserade barn respekt, låta dem avsluta spelandet på naturliga platser i spelet, samtala om innehållen i spelen och uppmuntra till att spela olika typer av spel. För konsol- och pc-spel finns dessutom åldersmärkningssystemet PEGI som guide för vilken målgrupp innehållet är anpassat till.

Kommentarer

  Malena Ivarsson  20 mars 2015 14:47
Hej. Du ställer ett par frågor och har ett par påståenden som jag här tänker svara på i korthet: 1. Vi undersökte tidigare spelvanor vilket inte gav något utslag på resultatet. Jag tolkar inte resultatet på bara ett sätt. I avhandlingen står det att avtrubbning (som många andra studier visat) kan vara en av många förklaringar. 2. Det är svårt att hitta två spel med exakt likadant spelsätt. Valet föll på Manhunt och Animaniacs efter genomgång av många spel och konsultation av vana spelare. Dessutom kontrollerade vi för volym, musik, färger, ljus, storlek och avstånd till skärmen, om spelen var roliga samt om deltagarna hade spelat spelen förut. 3. Jo det framgår i avhandlingen hur barnen avslutade spelen. Barnen spelade ensamma, d.v.s. utan övervakning i sina hem. Så de fick med andra ord avsluta spelet när de själva ville. 4. Då vi undersökte vilken sorts spel de brukade spela (spelvanor) så framgick det tydligt att de flesta spelade spel som hade högre åldersgräns än deras egen ålder. Det finns många studier som visar på att dessa åldersgränser inte hålls. Dessutom var studien godkänd av etiska rådet. Nej, denna avhandling utgick inte från moral - forskning handlar om nyfikenhet. På ett sätt har du rätt i att jag hade en förutfattad uppfattning; jag var initialt övertygad om att vi inte skulle få några resultat vilket vi sedan trots allt fick. Vi undersökte inte hur spel påverkade hjärnan, det var det autonoma nervsystemets reaktioner vi undersökte. Om du är intresserad av att veta mer och tillämpa icke förutbestämda uppfattningar kring dessa undersökningar kan du läsa avhandlingen här: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:711918/FULLTEXT01.pdf Hälsningar Malena Ivarsson
  stvevfvan lövfvenv  23 maj 2017 11:09
Johanna Nylander gotem´!
  Namn:
  Kommentar:
Skicka kommentar 
Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.